Styrelse för 2018
Ordförande: Kevin Olsson
Vice. ordförande: Sören Svensson
Sekreterare: Klas Hermansson 0739-514079
Kassör: Diana Larsson
Ledamöter:
Jerry Säll
Stefan Säll
Erik Eklund

Mail till styrelsen

 


Nasco Yankee meet utställnings
och cruisingkomitte 2018

 

Klas Hermansson 0739-514079
Kevin Olsson


 

Mail till utställingskommiten

Kontakta styrelsen