Styrelse för 2017
Ordförande: Kevin Olsson
Vice. ordförande: Sören Svensson
Sekreterare: Klas Hermansson 0739-514079
Kassör: Åsa Tibblin
Ledamöter:
Jerry Säll
Stefan Säll
Erik Eklund

Mail till styrelsen

 


Nasco Yankee meet utställnings
och cruisingkomitte 2017

 

Klas Hermansson 0739-514079
Kevin Olsson
Roger Gustavsson
Johanna Johansson
Sebastian Zettersten

 

Mail till utställingskommiten

Kontakta styrelsen