Styrelse för 2019
Ordförande: Kevin Olsson
Vice. ordförande: Sören Svensson
Sekreterare: Klas Hermansson 0739-514079
Kassör: Diana Larsson
Ledamöter:
Billy Säll
Kjell Andersson
Camilla Blomgren

Mail till styrelsen

 


Nasco Yankee meet utställnings
och cruisingkomitte 2019

 

Klas Hermansson 0739-514079
Martin Jansson
Kjell Andersson
Sebastian Zettersten


 

Mail till utställingskommiten

Kontakta styrelsen